Theatro mundi

Szabó Menyhért szobrai az énkép és az ideálok képlékeny voltáról

Szabó Menyhért a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett. Munkáinak központjában az ember és különösen az emberi arc áll. Gumilenyomat-szobrai felvetik az ideál torzulásának kérdéseit, saját arcunk (azaz énképünk) konstruált voltát.

Sorozataiban gyakran kísérletezik a deformált, maszkszerű, falra függeszthető önportréval. Feltehető a kérdés: miként tekint magára a mai ember? Szobrai önreflektívek, szokatlan ábrázolásukkal az Y-generáció hagyománykövető, egyszersmind azon túllépő látásmódját jelenítik meg. Szabó Menyhért megidézi a művészettörténet klasszikus korszakának hangulatát, egyszersmind reflektál napjaink dilemmáira, különösképpen a technológia által meghatározott vizualitásra.

Szabó Menyhért gondolatai:

„Körülbelül öt éve kísérletezem a vékony gumihéj szobrászi felhasználásának lehetőségeivel, elsősorban az emberi test vizsgálatán keresztül. A képlékeny állagú, formatorzításra alkalmas gumi – fizikai jellemzői miatt – nagyon ígéretes terepe a plasztikai kísérleteknek. Korábban hatalmas arcokat (önarcképet), expresszív figuratöredékeket örökítettem meg, és ezeken keresztül vizsgáltam az emberi test, alak, figura torzulásának, dekonstrukciójának módozatait.

A Theatrum mundi című, három életnagyságú, anyagában színezett torzón az antik görög-római szobrok jelentették a kiindulópontot, amelyek fénykorukban színesre festve pompáztak a városokban, majd a történelem során porba hulltak, ledőltek a szobrok, hogy majd több évszázaddal később kiásva őket a földből, nyersen és színtelenül, a történelem sebeit magukon viselve hirdessék egy elmúlt kor dicsőségét.

Azonban e szobrok nemcsak erről szólnak, hanem a mai korról is. A három alak valójában egy, különböző arcait, oldalait fázisképként felmutatva a személyiségnek, az egónak, az önmagából kifordult énnek.

A világ egy színház (az emberiség, a történelem kezdete óta tudjuk ezt), de jelen korunkban ez hatványozottan igaz: a felszín, a külső, a máz hamis igazsága mindennél előrébb való: nagyot akarása és tökéletességre törekvése közben mélyen eltorzult.

A szobrászi forma (figuralitás), a választott anyag (gumi) és a múlt emlékein keresztül történő rákérdezés a jelenünk problémáira és jelenségeire jelenti azt a három állandó szempontot, ami mentén dolgozom és kívánom folytatni a jövőben is a megkezdett munkámat.”

Fotók: Regős Bence; MANK
További információ: Szabó Menyhért Instagram-oldalán

Szabó Menyhért alkotásai