Írj te is!

A Tudaton Magazin egy független, közösségi alkotóműhely. A tudatosság jegyében működünk, önkéntes alapon. Szerkesztőségünk jelenleg 10+ fős, ahol szerkesztők, korrektorok, asszisztensek és egy médiastáb fogja össze a közös munkát. Online magazinunkban eddig 50+ szerző tette közzé írásait, alkotásait. Jelmondatunk: „Kapcsolódj rá önmagadra!”. Projekteinket és publikációinkat három pillérre alapozzuk: önismeret, környezet, egészség.

Nálunk szabadon alkothatsz: a saját témáidat írhatod, olyan formában és tempóban, ami neked kényelmes. Szerkesztőink pedig segítenek, hogy a cikked elérje a legméltóbb formáját! Ha régóta vágytál egy felületre, ahol kifejezheted önmagad, s közben a közösségi tudást is gazdagíthatod, a Tudaton Magazin várja a te írásodat is!

Köszönj be a szerkesztőségbe az alábbi e-mail-címen egy rövid bemutatkozással és cikkötleteiddel! info@tudaton.hu

Mikor jó egy írás? Szerintünk akkor, ha…

  • hozzájárul az érdemi ismeretszerzéshez, tájékoztatáshoz, tudásmegosztáshoz
  • autentikus, őszinte, igényes
  • nemcsak érdekes, de újdonságértéke is van

Tanácsok:

  • Ötletelj tét nélkül, alkoss szabadon!
  • Olyan témát válassz, olyan művet küldj, ami téged a legjobban kifejez!
  • Ha jó volt nálunk alkotni, gondolkodjunk további projektekről!
  • Ajánlj bátran másokat, hogy a magazin ne csak a te témáiddal legyen gazdagabb!

Az alkotás előtt fusd át ezt is:

És persze tudj meg többet a Tudatonról!