Első trimeszter

A Tudaton Pályázat irodalmi különdíjjal kitüntetett pályaműve Magyar Dánieltől, főszerkesztőnk, Sós Dóra Gabriella ajánlójával.

A vizuális költészet egy sajátos határterület irodalom és képzőművészet határán. Gyökerei az ókorba nyúlnak, ám valódi kibontakozása az avantgárdhoz volt köthető a 20. század eleji Európában. Hazánkban számos költő foglalkozott e műfajjal: Kassák Lajos, Tamkó Sirató Károly, Hegedűs Mária, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Weöres Sándor, Szombathy Bálint stb. Ha más nem, a középiskolás időkből bárki számára ismerős lehet ez a kanonikus intermediális alkotás:

Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút. Forrás: Blog.verselemzes.hu

Az itt látható képvers és Magyar Dániel alkotása abban hasonlít, hogy a szöveg elrendezése egy konkrét, felismerhető formát ad ki. A vizuális költemények esetén a befogadás kezdeti fázisait a képiség határai (a formák, alakok, színek, vonalak stb.) határozzák meg. Majd elindul az érzékelés és az értelmezés oda-vissza ható játéka, például megpróbáljuk meghatározni, hogy mi a centrum, mi a periféria, mik a kép-kép, szöveg-szöveg, kép-szöveg összefüggések.

Itt például felismerünk a függőleges tengely mentén egy félkör alakú formát, és ahogy meglátjuk a címet, és olvasni kezdjük a szöveget, hamar beazonosíthatjuk a szöveg elrendezésében egy várandós nő hasát és a nőiséget szimbolizáló félholdat. Az is tudatos alkotói koncepciót sugall, hogy miként hangolódik össze tartalom és forma: amint a mondandó érzelmileg, gondolatilag egyre terhelőbbé válik, úgy a szöveg látványa, olvashatósága és kifejezősége is egyre töredékesebbé válik.

Arra bátorítanám az olvasókat, hogy a futó pillantást követően tényleg szánjanak rá pár percet, és sorról sorra olvassák végig a szöveget, majd az utolsó pontig jutva nézzenek rá újra e félholdversre. Vajon milyen utat jártak be az első benyomástól az elmélyült versélményig?

Sós Dóra Gabriella

Magyar Dániel: Első trimeszter

Magyar Dániel, Első trimeszter vizuális költészet

Nem lehet elégszer rácsodálkozni arra, hogyan alakul ki egyetlen sejtből valami egyedi és megismételhetetlen és talán túl sokszor kell ráeszmélni arra, hogy valaki számára ez a csoda az elkezdődés első harmadában véget is ér. A semmivel nem összehasonlítható életélmény érzékeléséről szól a vers, aminek formája a domborodó női hashoz, a Hold szimbólumhoz, a tágulás és szűkülés érzetéhez igazodik. A forma kezdettől adott volt, nem is tudnám a verset más alakban vagy tördeléssel elképzelni. Ahogy a második részben található töredezettséget is fontosnak tartottam. Ha belegondolunk, nagyon sok élettörténésnek íve van és nagyon kevés az olyan, ami szögletes vagy egyenes vonalakkal írható le érzékletesen. Ezért a klasszikus, szögletes versformákba némely témát időnként szó szerint bele kell tör(del)ni. Ezzel a történettel viszont ezt nem akartam megtenni. A vers egy ciklus negyedik verse, amely ciklus egy húszas évei elején járó nő egy életszakaszát kíséri végig.

Magyar Dániel

Kiemelt kép: Pixabay (Pexels.com)